KDE Kurdish team
Bexêr bên bo malperî linux be kurdî
KDE be kurdî
     Malewe
     Pirsiyarûwelam
     Gotinek
     Wergerandin
     Peywendî
     Link
Boçî KDE be zimanî kurdî pêwîste?

KDE ta êsta bo ziyatir le 22 zimanî cihan wergêrdrawe
Kurdzimanaîsh bo berêwebirdinû raperandinî karûbarî rojaneyan, her le çapû rageyandinewe ta degate karûbarî perwerdeû zanist htd... pêwîstîyan be dewrûberêkî bekarhênnanî nûjen heye.
Lem çend laperey em malpereda hewil dedrê seretayektan bo bixrête rû le têgeyîshtin le pirojey KDE.
Lêreda detwanin le gelê rûwangewe zaniyarî derbarey KDE werbigrin û hîwadarîn em kurteye yarmetîtan bidat le têgeyîshtinî KDE û geshesendinî KDE. Herweha KDE-FAQ welamî pirsiyare hemîshekirawekan derbarey KDE dedatewe.
Sereray ewesh lêreda Diashows zaniyarîtan derbarey KDE û geshesendinî KDE pêshkesh dekat.
Fermûn serincêk biden le çend dîmenêkî rûkar 'screen shots' Desktop î KDE, herweha birwanîne KOffice-Suite

Derbarey KDE 2.2.1

Le 19y septembery 2001 projey KDE derçûy pirtuwanaû asankarî desktopî rageyand, Derçûy nawbiraw le gelêk le heleû nadirûstiyekanî pêshûy pakkirawetewe û be shêweyekî gishtîsh xêratire le derçûy 2.2.0. Amojgarîman bo hemû bekarhêneranî KDE eweye kewa sistêmekeyan bem derçûwe tazebikenewe. Her shadbin!

Zaniyarî ziyatir lem bareyewe le Rageyendinî rojnamegrî derbarey KDE 2.2.1 bixwênewe.


menu_rtl
KDE and K Desktop Environment are trademarks of KDE e.V.